ºC

Fajeri

Lokacija

N 45° 19' 53.7"
E 14° 46' 54.9"

lokacija

Na dijelu prvotne trase Karolinske ceste, danas šumske ceste između Brestove Drage i sela Slavica, nalazi se 13 krnjih piramida, građenih od velikih kamenih blokova. Svaka je široka i dugačka oko 7 metara te isto toliko visoka. To su fajeri (od njem. Pfeiler=stup) koji su služili kao upornjaci strmom vijaduktu sa drvenim podom i ogradom koji je premošćivao dolinu. Naime, graditelj Karolinske ceste Antun Matija Weiss je na jedinstven, ali i neuobičajen način premostio udolinu – umjesto da cestu gradi okolnim, nešto duljim putem i na taj način zaobiđe depresiju, izgradio je vijadukt s priličnim usponom.

Prema zapisanim podacima, jedne zime krajem 18. stoljeća je teška kočija s četiri konja i dosta putnika na zaleđenom vijaduktu počela klizati i probivši ogradu pala na tlo, a svi putnici i konji ostali su na mjestu mrtvi. Saznavši za to, graditelj Weiss si je tada oduzeo život. Nakon toga izgrađena je okolna cesta, drveni dijelovi vijadukta su istrunuli, a fajeri još uvijek stoje kao simbol jednog rijetkog, neviđenog i neuspješnog arhitektonskog rješenja.

Vrh
gkb kvarner

© Sadržaj ovih stranica zaštićen je autorskim pravom i nije ga dopušteno kopirati bez prethodnog odobrenja. • Gorski kotar Bike - Impresum - Dizajn i razvoj weba: Molekula

Projekt su sufinancirali Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica

Ministartvo turizma Republike HrvatskeHrvatska turistička zajednica