Crni Lug
M03P01

NP01

Crni Lug - Bijela Vodica - Željezna vrata - Krašićevica - Malo Selo - Crni Lug
bullet-max 1020 m
bullet 520 m
bullet 39 km ic-distance-long
MTB Fizička zahtjevnost 4/5 Tehnička zahtjevnost 3/5

Statistika rute

Početna točka
Crni Lug
Dužina
39 km
Ukupni uspon
945 m
Najviša točka
1020 m
Najniža točka
520 m
Fizička zahtjevnost
4/5
Tehnička zahtjevnost
3/5

Staza iz Crnog Luga kreće prema Nacionalnom parku Risnjak i prolazi njegovim rubnim dijelom. Uvjerit ćete se u bogatstvo biljnih i životinjskih zajednica koje obitavaju na površini od svega 6,4 ha. Staza se uzdiže sve do 1000 m nad morem. Gusto i nepregledno zelenilo goranskih šuma nagradit će vas čudesnim doživljajem šarenila.

Na lokalitetu znanom kao željezna vrata stižete na glavnu cestu prema Prezidu po kojoj vozite cca 4 km. Skrećete ponovno na makadam kojim se spuštate prema seoskim cjelinama Krašićevica, Okrug i Biljevina koje se nalaze nedaleko izvora rijeke Kupe.