Povijesne atrakcijeFajeri

Na dijelu prvotne trase Karolinske ceste, danas šumske ceste između Brestove Drage i sela Slavica, nalazi se 13 krnjih piramida, građenih od velikih kamenih blokova. Svaka je široka i dugačka oko 7 metara te isto toliko visoka. To su fajeri (od njem. Pfeiler=stup) koji su služili kao upornjaci strmom vijaduktu sa drvenim podom i ogradom koji je premošćivao dolinu. Naime, graditelj Karolinske ceste Antun Matija Weiss je na jedinstven, ali i neuobičajen način premostio udolinu – umjesto da cestu gradi okolnim, nešto duljim putem i na taj način zaobiđe depresiju, izgradio je vijadukt s priličnim usponom.

Prema zapisanim podacima, jedne zime krajem 18. stoljeća je teška kočija s četiri konja i dosta putnika na zaleđenom vijaduktu počela klizati i probivši ogradu pala na tlo, a svi putnici i konji ostali su na mjestu mrtvi. Saznavši za to, graditelj Weiss si je tada oduzeo život. Nakon toga izgrađena je okolna cesta, drveni dijelovi vijadukta su istrunuli, a fajeri još uvijek stoje kao simbol jednog rijetkog, neviđenog i neuspješnog arhitektonskog rješenja.