Povijesne atrakcijeManastir i Crkva Sv. Jovana Preteče