Prirodne atrakcijePetehovac

Petehovac se poput reljefne stube uzdiže na jugoistočnoj strani Delnica. Iza njega nastavlja se valovita visoravan pogodna za turno skijanje, s vrhovima višim od 1000 m, prema mrkopaljskom kraju. Danas je u funkciji Planinski centar Petehovac sa skijaškom stazom i vučnicom te smještajno-ugostiteljskim objektom.