Edukativne atrakcijePoučna staza Leska

Prilikom posjeta Nacionalnom parku Risnjak svakako je nezaobilazna i Poučna staza Leska – jedan od prvih objekata takve vrste u Hrvatskoj. Otvorena je 4 lipnja 1993. godine te je od tada doživjela dvije obnove. Lako je dostupna od strane Crnog Luga, a započinje na udaljenosti od nekoliko minuta hoda zapadno od Uprave parka.

Projektirana je i izvedena tako da je svakom posjetitelju omogućeno da je samostalno prijeđe. Niz od 23 informacijske table, okupljene na svega 4,2 km dužine staze, prava su prilika za upoznavanje prirodnog i kulturnog nasljeđa ovog nacionalnog parka. Leskom možete prošetati sami ili u pratnji stručnog vodiča, a možete je obići i biciklom.