Edukativne atrakcijePoučna staza Tropetarska stijena

Poučna staza „Tropetarska stijena“ zamišljena je kao planinska kružna staza edukacijsko-rekreativnog sadržaja, s dvije nezavisne razine, koja započinje na izvoru Čabranke i penje se na vrh Tropetarske stijene, a ukupno je duga oko 4.500 metara. Šetnja je to kroz termofilne zajednice crnog graba i crnog jasena, uz korito Čabranke obraslo vrstama tipičnim za nizinske šume, kroz tipičnu šumu bukve i jele, kroz čistu sastojinu bukve do posebno rijetke vrste planinskog bora.

Za tri sata lagana hoda može se upoznati više od sedamdeset drvenastih i pedesetak zeljastih vrsta tipičnih za pojedinu zajednicu ili vrstu tla. Za sada je u funkciji prvi dio staze u dužini od 1.450 metara s visinskom razlikom od 88 metara. Poučna bi staza trebala biti mjesto posjećivanja prvenstveno od strane školskih ustanova, udruga građana i ljubitelja prirode. Prednost je ove staze u tome što počiva na nedirnutom dijelu prirode.