Edukativne atrakcijeStaza predatora

U pitoresknom mjestu Tršće, nalazi se turističko-edukativna šetnica pod nazivom ‘Staza predatora’ koja ima za cilj upoznavanje i zaštitu divljih životinja. Naime, u Gorskom kotaru žive tri vrste velikih zvijeri (predatora): sivi vuk, euroazijski ris i smeđi medvjed. Staza predatora je 1 km duga turističko-edukativna šetnica s maketama životinja u prirodnoj veličini.

Osim vuka, risa i medvjeda, tu možete upoznati jelena, srnjaka, lisicu, divlju svinju i tetrijeba. Na stazi za otprilike jedan sat možete doživjeti divlje životinje u njihovom prirodnom staništu. Pored svake makete nalazi se info tabla s informacijama o životinji. Staza je kružna, dužine 1,7 km. Lagana je za šetnju, označena putokazima i ekološkim porukama te klupicama za odmor.