NovostiMOGUĆNOSTI OTVARANJA MALIH KAMPOVA NA PODRUČJU GORSKOG KOTARA

14.09.2016.

Prezentaciju “Mogućnost otvaranja i razvoja malih kampova na kontinentu” preuzmite OVDJE.

Turistička zajednica Kvarnera uz potporu Ministrastva turizma Republike Hrvatske u suradnji s najjačom  nacionalnom kamping udrugom u HrvatskojKamping udruženjem Hrvatske i koordinacijom Turističkih zajednica Gorskog kotara organizira edukaciju „Mogućnost otvaranja i razvoja malih kampova na kontinentu“ uz terenski obilazak „Kanu kampa Radenci ob Kolpi“ u susjednoj Sloveniji.

Na području Gorskog kotara izražen je interes za otvaranjem malih kampova uz rijeke te će edukacija pomoći i olakšati proces pokretanja i otvaranja malih kampova. Na edukaciju se prijavilo preko 70 sudionika a posebno je veliki odaziv privatnih iznamljivača i OPG-a iz Gorskog kotara.

„Primjeri iz europskih zemalja pokazuju da kontinentalni dijelovi mogu imati razvijenu kamping ponudu, osobito u blizini nacionalnih parkova, rijeka, jezera i važnih prometnih pravaca što je u Gorskom kotaru iskoristiv potencijal. Naime, na području Gorskog kotara nalazi se Nacionalni park Risnjak i oko 40% zaštićenih područja prirode Primorsko-goranske županije, a u neposrednoj blizini je i Regionalni sportsko rekreacijski centar Platak.

Također, u tijeku je i izrada Strateškog plana razvoja turizma na Kvarneru sa strateškim operativnim marketing planom za razdoblje 2016.-2020. i iz održanih tematskih radionica artikulirana je potreba za otvaranjem malih kampova u Gorskom kotaru kao jedan od prioriteta“ istakla je direktorica Turističke zajednice Kvarnera, dr.sc. Irena Peršić Živadinov.

Na području Gorskog kotara se posebno brendira outdoor ponuda od bicikliranja, pješačenja, planinarenja, raftinga, canooinga, penjanja po stijenama, posjet špiljama do uživanja u prirodi. www.gorskikotar.hr; www.gorskikotarbike.com

Gorski kotar Bike
Kvarner

Projekt podupire Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica.

Ministarstvo turizma RH Hrvatska